Wij kunnen de gegevens ook gebruiken bij schade, bijvoorbeeld als uw auto gestolen is. Alleen u kunt bij uw persoonlijke data

Al uw gegevens zijn en blijven van u. Uiteraard hebben we informatie nodig om uw rijscore te berekenen, alleen u heeft echter toegang tot uw dashboard. De ChipWise stekker geeft niet meer informatie over u door dan uw smartphone ook elke dag doet. Het is wel belangrijk om te weten wat exact gemeten wordt.

Welke gegevens worden gemeten?

De ChipWise stekker meet de snelheid, acceleratie en het remmen. De ChipWise stekker geeft ook informatie door over de locatie en status van de auto, zoals de kilometerstand, het onderhoud, het toerental en het brandstofniveau. Deze informatie komt in een databestand op de server terecht.

Wat doen wij met die gegevens?

Allereerst gebruiken wij deze om uw maandscores te berekenen. Wij koppelen de gegevens aan rekenregels (algoritmes) die in het buitenland hun voorspellende karakter hebben bewezen. Iemand die bijvoorbeeld vaak heel hard remt en optrekt en te snel rijdt, heeft een grotere kans op een ongeluk dan iemand die regelmatig rijdt en alleen hard remt als het nodig is. Op grond van deze rekenregels, gekoppeld aan de heftigheid van de gebeurtenis, de locatie en het tijdstip, wordt geautomatiseerd de score berekend.

Wij kunnen de gegevens ook gebruiken bij schade, bijvoorbeeld als uw auto gestolen is of om aan te tonen dat er niet met uw auto gereden is bij een parkeerschade met onbekende dader. Als de gegevens kunnen helpen om uw auto terug te vinden of uw gelijk aan te tonen dan zullen wij de gegevens opvragen.

Daarnaast gebruiken we de gegevens op totaalniveau, dus niet gekoppeld aan een individu, om statistische analyses te doen. Hiermee kunnen wij betere producten met een meer passende premie aanbieden. De manier waarop we uw score berekenen, kunnen we zo steeds verder verfijnen.

Inlogcodes

Uw dashboard is beveiligd met inlogcodes. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat u deze gegevens beschermt.

Wis-knop

Als u niet wilt dat uw historische gegevens zichtbaar zijn, dan kunt u de Wis-knop gebruiken. Hiermee wist u ook uw gegevens op de server. Data ouder dan twee kalendermaanden kunt u direct wissen. Gegevens jonger dan twee kalendermaanden kunnen pas een maand na het behalen van de maandscore gewist worden. Wij kunnen anders geen premie teruggeven.

In het uiterste geval duurt het dus twee maanden voordat uw meest recente ritten verwijderd zijn. U kunt de Wis-knop zo vaak gebruiken als u wilt. Indien gegevens echter op dossierniveau zijn opgevraagd (bijvoorbeeld om een schade te behandelen) dan zal de informatie in het schadedossier worden bewaard.

Hoe lang bewaren wij de data?

Als u uw gegevens niet zelf wist, doen wij dit automatisch na zeven jaar.

Wie kan mijn individuele rijdata inzien?

Alleen u kunt met uw inlogcodes uw dashboard bekijken. In speciale gevallen kunnen de medewerkers van Voogd & Voogd Verzekeringen, die namens de verzekeraar de polis administreren en schades behandelen, informatie uit het databestand opvragen. Wij zullen en mogen geen rijdata aan derden verstrekken, behoudens de volgende uitzonderingen:

Politie

Als de politie zonder zwaarwegende redenen individuele data opvraagt, geven wij deze niet. Alleen op verdenking van een ernstig strafbaar feit kan er op ons juridisch de verplichting rusten om informatie uit onze databank af te geven aan justitie.

De schadebehandelaar van Voogd & Voogd

Bij schade behandelt Voogd & Voogd Verzekeringen deze namens de verzekeraar. De schadebehandelaar van Voogd & Voogd Verzekeringen heeft het recht om gegevens op te vragen die betrekking hebben op ongevallen, diefstal en fraudeonderzoeken. De database wordt beheerd door Voogd & Voogd Diensten.

Storingen

Als er een storing in het systeem is, bijvoorbeeld als de ChipWise stekker het contact verliest met de server of als er discussie is over de juistheid van de rijscore, zullen de medewerkers van de Servicedesk van Voogd & Voogd Diensten uw gegevens moeten checken en analyseren. Het kan zijn dat hiervoor technische specialisten van buitenaf nodig zijn.

Wat gebeurt er met de grote hoeveelheid data in ons bezit?

Op grond van de ervaringscijfers hopen wij nieuwe inzichten te verkrijgen om het product verder te verbeteren en de veiligheid te vergroten. Het kan zijn dat deze inzichten op groepsniveau, zonder individuele koppeling, met derden gedeeld worden.

Lees ook de uitgebreide Privacy Statement van Voogd & Voogd.