Korting Verdienen

Door controle te houden over uw rijgedrag, houdt u ook controle over uw portemonnee!

De ChipWise stekker registreert hoe vaak u per 100 kilometer de maximum snelheid overschrijdt, te hard optrekt en te hard remt. Dit bepaalt voor een groot deel uw rijscore. Rijden in het donker of door dichtbevolkte gebieden weegt ook mee, omdat u dan door verminderd zicht een grotere kans op ongelukken heeft.

Statistische analyses hebben uitgewezen dat deze factoren veel zeggen over de kans op een ongeval. Dit blijkt uit de ervaring met 50.000 auto’s gedurende een aantal jaar in Engeland. 

Groen: tot 35% korting

Vanaf 80 tot en met 100 punten

Veilige rijders zijn alert op wat er gebeurt en zou kunnen gebeuren. Een groene score betekent dat u zich aan de snelheidsbeperkingen houdt, doorgaans rustig optrekt en niet te vaak hard remt. Rijdt u een keer te snel of remt u te hard? Dat kan natuurlijk gebeuren, u kunt dan nog steeds groen scoren.

Oranje: 10% korting

Tussen 55 en 80 punten

Een oranje score betekent dat u bewust bezig bent met uw rijgedrag, maar nog niet de score behaalt die nodig is om door de verzekeraar als veilige rijder te worden bestempeld. U kunt uw rijscore verbeteren door u aan de snelheidsbeperking te houden en minder vaak te snel op te trekken en/of hard te remmen.

Rood: 0% korting

Tot en met 55 punten

Bij een rode rijscore zijn er teveel snelheidsovertredingen gemaakt, wordt er te hard geremd of te snel opgetrokken. In het dashboard kunt u zien welke situaties als onveilig zijn aangemerkt. Door bewuster te rijden kunt u snel uw rijscore verbeteren.

Verdien tot 35% korting! Vraag uw adviseur nu om een offerte

Noot: Als blijkt dat er in totaal toch meer schade is ontstaan dan op basis van de rijscores verwacht mocht worden, dan kan ChipWise de grenswaarden en de manier waarop de rijscore tot stand komt voor alle verzekerden wijzigen.