Privacy Statement Voogd & Voogd

Als dienstverlener realiseert Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. zich dat de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. houdt zich daarom aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking van uw gegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage, onder nummer 1018302.

Verwerking informatie op een geaggregeerd niveau
De informatie wordt op een geaggregeerd niveau (niet herleidbaar tot een individu) door Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. gebruikt als hulpmiddel bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, alsmede als middel om gebruikersprofielen op te stellen en het gebruik van de site vast te stellen.

Cookies en Web Beacons
Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker. Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. maakt gebruik van cookies. Wij doen dit om de site voor u gebruikersvriendelijker te maken en zo beter aan te sluiten op uw wensen. Een cookie zorgt ervoor dat onze website u herkent als u de volgende keer de website bezoekt. Web beacons zijn elektronische plaatjes die het de internetsite mogelijk maakt om bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld voor statistische doeleinden.

Hebt u bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan kunt u deze in uw browser uitschakelen. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat u, wanneer u de site van Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. bezoekt, bepaalde informatie niet kunt ontvangen en/of gedeelten van de site niet kunt bezoeken.

Inzage en wijziging
U hebt recht op inzage in de informatie die Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. over u bewaart, alsmede om uw persoonsgegevens in onze bestanden aan te vullen, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via e-mailadres: relatiebeheer@voogd.com.

Links naar andere websites
Op de website treft u eventueel links aan naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die derden. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen
Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen en/of te verwijderen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.